عضو شوراي اجرایی هلال احمر شهرستان ملارد

هلال احمر

خلاصه ی فعالیت

10 سال عضو داوطلب جمعیت هلال احمر کشور

2 دوره عضو شورای اجرایی هلال احمر شهرستان ملارد

1 دوره بازرس هیئت مدیره هلال احمر استان تهران

شرکت در کمک رسانی زلزله سر پل ذهاب 

شرکت در امداد رسانی سیل خوزستان

شرکت در مدیریت بحران حادثه ساختمان پلاسکو

 

پروژه های بیشتر