عضو بازرس هیأت مدیره هلال احمر استان تهران

هلال احمر

خلاصه ی پروژه

عضو بازرس هیات مدیره هلال احمر استان تهران

جلسه هیئت مدیره جمعیت هلال احمر استان تهران با موضوع انتخاب مدیر عامل این مجموعه برگزار شد.

پروژه های بیشتر