عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

نظام مهندسی

خلاصه ی پروژه

نائب رئیس هیئت اجرای انتخابات

2 دوره عضو هیئت اجرایی انتخابات سازمان نظام مهندسی البرز

نائب رئیس هیئت اجرای انتخابات (ثبت نام) و بررسی اعطای  صلاحیت و اجرای انتخابات

پروانه پایه یک نظارت و اجرا

 

پروژه های بیشتر