عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

نظام مهندسی

خلاصه ی پروژه

ریاست ستاد مسکن مهر شهرستان صفادشت

پیگیری 1400 واحد مسکونی در صفادشت

پیگیری تمامی دستگاه های خدمات رسان پیش از پایان پروژه ساخت و ساز 

ساخت 8 مدرسه  و 4 مسجد

پروژه های بیشتر